Symbol till utbildningen Klara, färdiga, gå!

Illustrationer

Jag har tagit fram en illustrerad symbol och en illustration till utbildningen SFI – Klara, färdiga, gå!

 

Utbildningen består av tre steg som illustreras med löpare i de olika positionerna.

”SFI – Klara, färdiga, gå!” är ett projekt i tre steg som har som huvudmål att hjälpa invandrade personer med kort eller ingen skolbakgrund ut på arbetsmarknaden och in i egen försörjning i Umeå kommun. De tre orden i projektets namn symboliserar också tre steg för att nå målet. Beskrivning av projektet från Umeå kommuns hemsida